99 piedzīvojumi dabā

Mūsu skolā no 11. līdz 15.augustam notika vides nometne bērniem „99 piedzīvojumi dabā”, kuras laikā tika uzlabota 30 bērnu un viņu vecāku izpratne par vidi un dabu, tās problēmām un pievērsta uzmanība atbildīgam dzīvesveidam. Nometnes laikā tika izstrādāti vairāki brīvpieejas materiāli vides izglītības nodarbībām. Nometni „99 piedzīvojumi dabā” finansēja Latvijas Vides Aizsardzības Fonds, Ikšķiles Brīvā skola un dalībnieku vecāki.

Ikšķiles Brīvā skola ir izstrādājusi materiālus bērnu gan pedagogiem un vecākiem, gan neformālās izglītības apmācītājiem vides izglītības nodarbībām. Šajā materiālā atradīsiet dažādus bērna attīstību veicinošus uzdevumus un spēles, kas ļaus uzlabot mācīšanās procesu, palīdzēs izkopt bērnu prasmes (izteikšanos, loģiku, radošo domāšanu, socializēšanos un attiecību veidošanu), kā arī veidos labāku izpratni par dabu un apkārtni.

Ir izstrādāti mācību materiāli par trijām tēmām:

  1. MĀCĪŠANĀS SADZĪVOT AR DABU
  2. IZPRATNE PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU
  3. ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS

Lai materiālus būtu vieglāk lietot, katram uzdevumam pievienots tā mērķis un apraksts, kā arī papildinformācija:

– kādam vecumam tas domāts;
– nepieciešamie materiāli, lai veiktu uzdevumu;
– aptuvenais laiks uzdevuma izpildei;
– variācijas, kā radoši papildināt šo uzdevumu.

Tā kā katrai mērķa grupai un situācijai būs nepieciešams pielāgot metodes, šis materiāls ir veidots kā metožu un ideju apkopojums, lai jūs smeltos iedvesmu un idejas aizraujošām vides izglītības nodarbībām.

Mēs aicinām izmantot materiālus radoši – ja manāt, ka uzdevums bērnam ir par vieglu vai par grūtu, droši mainiet to atbilstoši sava bērna interesēm un vajadzībām.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s