Kopveseluma pieeja

 

 

Skola īsteno kopveseluma pieeju personības attīstībā un audzināšanā. Galvenais postulāts ir pieņēmums, ka cilvēks savā būtībā ir labs un spējīgs pašrealizēties, viņš ir aktīvs savas dzīves veidotājs, kuram piemīt izvēles brīvība un savs individuālais dzīves stils. Līdz ar to skolotājs savā darbībā bērnu pieņem tādu, kāds viņš ir, un respektē bērna unikālo dzīves pieredzi. Noteicošā ir cilvēka motivācija, taču tikpat svarīga ir mijiedarbība ar sabiedrību, kurā cilvēks var realizēt savu iekšējo potenciālu.

Kopveseluma (holistiskā) pieeja personības attīstībā un audzināšanā paredz, ka cilvēks var dzīvot harmonisku dzīvi, ja ir vienlīdz attīstījis visas dzīves jomas: garīgo, intelektuālo, fizisko un emocionālo.

  1. Fiziskā ķermeņa vajadzības ir:

– pilnvērtīgs, barojošs un tīrs ēdiens ;

– atbilstošs kustību daudzums;

– dienas režīma ievērošana.

  1. Intelektuālā un emocionālā līmenī nepieciešama:

– harmoniska attieksme pret citiem cilvēkiem, dzīvām būtnēm un priekšmetiem;

– pozitīvas, jaunradošas un realizējamas idejas;

– darbības lauks, kur šīs idejas var īstenot.

  1. Garīgā līmeņa “barība” jeb “barība” Dvēselei ir:

– Dievapziņa;

– sevis izteikšana, pašrealizācija;

– tādu dievišķu īpašību kā Mīlestība, Līdzjūtība un Rūpes izjušana;

– iekšēja bagātināšanās;

– interese par būtiskiem jautājumiem – par sevi un dzīves jēgu.