Dienas ritms

 

Pirmsskolā Skolā
8.00-8.30         Ierašanās skolā

8.30                 Rīta aplis

8.50                 Rotaļļnodarbība

10.10               Augļu un dārzeņu pauze

10.20               Rotaļnodarbība

11.00               Āra pauze

12.00               Pusdienas

13.20               Diendusa

14.45               Launags

15.00-16.30     Interešu pulciņi, brīvais laiks

 

8.00-8.30         Ierašanās skolā

8.30                 Rīta aplis

8.50                 1.stunda

9.30                 2.stunda

10.10               Augļu un dārzeņu pauze

10.20               3.stunda

11.00               4.stunda

11.40               5.stunda

12.20               Āra pauze

13.00               Pusdienas

13.20               6.stunda

14.00               7.stunda

14.45               Launags

15.00-16.30     Interešu pulciņi, brīvais laiks