Vides izglītība

VIDES IZGLĪTĪBA

Ikšķiles Brīvā skola ir izstrādājusi materiālus bērnu gan pedagogiem un vecākiem, gan neformālās izglītības apmācītājiem vides izglītības nodarbībām. Šajā materiālā atradīsiet dažādus bērna attīstību veicinošus uzdevumus un spēles, kas ļaus uzlabot mācīšanās procesu, palīdzēs izkopt bērnu prasmes (izteikšanos, loģiku, radošo domāšanu, socializēšanos un attiecību veidošanu), kā arī veidos labāku izpratni par dabu un apkārtni.

Materiāli tika izstrādāti vides nometnē „99 piedzīvojumi dabā”, kuras laikā tika uzlabota bērnu un viņu vecāku izpratne par vidi un dabu, tās problēmām un tika pievērsta uzmanība atbildīgam dzīvesveidam.

Ir izstrādāti mācību materiāli par trijām tēmām:

  1. MĀCĪŠANĀS SADZĪVOT AR DABU
  2. IZPRATNE PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU
  3. ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS
  4. MEŽA GRĀMATA: OZOLS
  5. MEŽA GRĀMATA: BĒRZS
  6. MEŽA GRĀMATA: PRIEDE
  7. SPĒLE: GUDRS, VĒL GUDRĀKS MEŽĀ: plakāti un jautājumi

 

Lai materiālus būtu vieglāk lietot, katram uzdevumam pievienots tā mērķis un apraksts, kā arī papildinformācija:

– kādam vecumam tas domāts;
– nepieciešamie materiāli, lai veiktu uzdevumu;
– aptuvenais laiks uzdevuma izpildei;
– variācijas, kā radoši papildināt šo uzdevumu.

Tā kā katrai mērķa grupai un situācijai būs nepieciešams pielāgot metodes, šis materiāls ir veidots kā metožu un ideju apkopojums, lai jūs smeltos iedvesmu un idejas aizraujošām vides izglītības nodarbībām.

Mēs aicinām izmantot materiālus radoši – ja manāt, ka uzdevums bērnam ir par vieglu vai par grūtu, droši mainiet to atbilstoši sava bērna interesēm un vajadzībām.